Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Скіфія"

20 березня 2017 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, місто Київ, вул..Шолуденко 3, офіс 308  відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Скіфія", далі – ПрАТ "СК "Скіфія" місце знаходження: Україна, місто Київ, вул. Шолуденко 3, офіс 308

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 11 год. 00 хв. До 11 год. 45 хв. 20 березня 2017 року.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Скіфія":

  1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
  2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
  3. Звіт Голови правління Зубарєва В.І. про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "СК "Скіфія" за 2016 р.
  4. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізора Товариства про діяльність в 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  6. Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту Товариства за 2016 р.
  7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
  8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: Україна, місто Київ, вул..Шолуденко 3, офіс 308 у робочі дні, робочий час до дати проведення річних загальних зборів, а в день проведення річних загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів.

Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Голова Правління ПрАТ "СК "Скіфія" Зубарєв Вячеслав Ігорович.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Скіфія" звертайтесь за телефоном (044) 230 47 26.


Голова Правління "СК "Скіфія" В.І. Зубарєв