Повідомлення про річні загальні збори акціонерів

Наглядова рада ПрАТ «СК «Скіфія» (Код за ЄДРПОУ 20945990) відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 березня 2016 року о 12 годині  за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Шолуденка, 3 офіс 308. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11:00 до 11:45 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах складається станом на 21 березня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

  1. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Скіфія» за 2015 р.
  2. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт Ревізора Товариства про діяльність в 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту Товариства за 2015 р.
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
  7. Затвердження змін до Статуту Товариства.
  8. Інші питання.

До дати проведення Загальних зборів, а також в день проведення зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, оф. 308) . Відповідальна особа – Журавська Ольга Василівна.

При реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, який засвідчує особу. Для уповноважених осіб необхідно мати довіреність на право участі в зборах, оформлену згідно чинного законодавства.

Для участі у зборах представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах.

Акціонери мають право вностити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів.

Довідки за телефоном: (044) 230-47-26; 230-47-27


Голова Правління «СК «Скіфія» В.І. Зубарєв