Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Скіфія»
  2. Код за ЄДРПОУ: 20945990
  3. Місцезнаходження: 04116, м.Київ, Шевченкiвський район, вул.Шолуденко, буд.3
  4. Міжміський код та телефон, факс: (044) 230-47-26, (044) 230-47-27
  5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://skyfia.com.ua

II. Текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової Ради Паршакова Олександра Євгеновича з 15 грудня 2015р. прийняте на засiданнi Наглядової Ради емiтента, протокол № 4/15 вiд 02 грудня 2015 р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Попередня посада директор ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Промисловi iнвестицiї". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.