Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Скіфія»
  2. Код за ЄДРПОУ: 20945990
  3. Місцезнаходження: 04116, м.Київ, Шевченкiвський район, вул.Шолуденко, буд.3
  4. Міжміський код та телефон, факс: (044) 230-47-26, (044) 230-47-27
  5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://skyfia.com.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової Ради Паршакова Олександра Євгеновича з 17 березня 2015р. прийняте на засiданнi Членiв Наглядової Ради емiтента, протокол № 2/15 вiд 17 березня 2015 р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Попередня посада директор ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Промисловi iнвестицiї". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Рiшення про обрання Косенко Миколи Костянтиновича на посаду Голови Наглядової Ради прийняте на засiданнi Членiв Наглядової Ради емiтента, протокол № 2/15 вiд 17 березня 2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обiймав посаду заступника директора ТОВ "Будброк". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (0.0127%). Посадову особу призначено на невизначений термiн.