Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Скіфія»

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 04116, м.Київ, Шевченкiвський район, вул.Шолуденко, буд.3

4. Код за ЄДРПОУ: 20945990

5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 230-47-26, (044) 230-47-27

6. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Рiшення про звiльнення Косенка Миколи Костянтиновича посади члена Ревiзiйної комiсiї прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. На посаду Члена Ревiзiйної комiсiї iншої особи не призначено. На посадi Члена Ревiзiйної комiсiї Косенко Микола Костянтинович перебував протягом 11 рокiв.

Рiшення про обрання Косенка Миколи Костянтиновича на посаду Члена Наглядвої Ради прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обiймав посаду заступника директора ТОВ "Будброк". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадову особу призначено на невизначений термiн.

Рiшення про обрання Фурсiна Геннадiя Iвановича на посаду Ревiзора прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обiймав посаду ПАТ "Мiсто Банк" Радник Голови правлiння. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадову особу призначено на невизначений термiн.

Рiшення про обрання Паршакова Олександра Євгеновича на посаду Члена Наглядвої Ради прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Попередня посада директор ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Промисловi iнвестицiї". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадову особу призначено на невизначений термiн. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Рiшення про обрання Паршакова Олександра Євгеновича на посаду Голови Наглядової Ради прийняте на засiданнi Членiв Наглядової Ради емiтента, протокол № 1/14 вiд 28 квiтня 2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обiймав посаду директора ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Промисловi iнвестицiї". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадову особу призначено на невизначений термiн. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Рiшення про обрання Бутько Руслана Борисовича на посаду Члена Наглядвої Ради прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обiймав посади:Заступник директора ТОВ СК "Норма", Директор ТК "Брок", Начальник управлiння по роботi з персоналом ПАТ "АВАНТ БАНК", Директор ТОВ СК "Каре", Провiдний економiст ТОВ "Будброк". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадову особу призначено на невизначений термiн. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Рiшення про звiльнення Журавської Ольги Василiвни з посади Головного бухгалтера з 05 травня 2014р. прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. На посадi Головного бухгалтера перебувала протягом 7 рокiв.

Рiшення про припинення Журавської Ольги Василiвни повноважень Члена Правлiння з 05 травня 2014р. прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. На посадi Члена Правлiння перебувала протягом 6 рокiв.

Рiшення про обрання Петренко Тетяни Павлiвни на посаду Головного бухгалтера з 05 травня 2014р. прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обiймалаi посади: Головний бухгалтер ПАТ"СК "ПОIНТ", Головний бухгалтер ПрАТ "СК "САТIС" , Головний бухгалтер ПАТ "УСК "ГАРАНТ-ЛАЙФ", Заступник головного бухгалтера ПрАТ "СК "СКIФIЯ". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадову особу призначено на невизначений термiн. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Рiшення про обрання Петренко Тетяни Павлiвни на посаду Члена Правлiння з 05 травня 2014р. прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обiймалаi посади: Головний бухгалтер ПАТ"СК "ПОIНТ", Головний бухгалтер ПрАТ "СК "САТIС" , Головний бухгалтер ПАТ "УСК "ГАРАНТ-ЛАЙФ", Заступник головного бухгалтера ПрАТ "СК "СКIФIЯ". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадову особу призначено на невизначений термiн. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.