Повідомлення про річні загальні збори акціонерів

Правління ПрАТ «СК «Скіфія» (ЄДРПОУ 20945990) відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 березня 2014 року о 10 годині  за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Шолуденко, 3 офіс 308. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:00 до 09:30 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах складається станом на на 24 годину 11 березня 2014 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

  1. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
  2. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік.
  3. Про затвердження посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю) ПрАТ «СК «Скіфія».
  4. Про затвердження Положень, що регламентують діяльність ПрАТ «СК «Скіфія».
  5. Про розгляд інших питань щодо діяльности товариста.

До дати проведення Загальних зборів, а також в день проведення зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м.Київ, вул. Шолуденко 3, оф. 308) . Відповідальна особа – Журавська Ольга Василівна.

При реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, який засвідчує особу. Для уповноважених осіб необхідно мати довіреність на право участі в зборах, оформлену згідно чинного законодавства.

Для участі у зборах представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах.

Акціонери мають право вностити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів.

Довідки за телефоном: (044) 230-47-26; 230-47-27


Голова Правління «СК «Скіфія» В.І. Зубарєв