Перелік документів, необхідних при настанні страхової події

Копії особистих документів для фізичних осіб*:

  • Паспорт (1, 2 та 11 сторінка);
  • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
  • Свідоцтво на право володіння або користування майном /договір купівлі-продажу, БТІ та інше/;
  • Договір страхування.
  • Документи з компетентних органів
  • інших документів, які дають змогу встановити обставини страхового випадку, характер та розмір заподіяних збитків. Доцільність надання цих документів вирішується Страховиком.

Копии документів для юридичних осіб (заверені мокрой печаткою)*:

  • Свидетельство на право владения или пользования имуществом /договор купли-продажи, БТИ и др.;
  • Договор страхования.
  • Документи з компетентних органів
  • інших документів, які дають змогу встановити обставини страхового випадку, характер та розмір заподіяних збитків. Доцільність надання цих документів вирішується Страховиком.


*Увага! Перелік документів може бути доповнено в кожному окремому випадку.