Річна фінансова звітність та річні звітні дані за 2017

Фінансова звітність 2017

Аудиторський висновок 2017

Річна інформація емітента за 2017