Обов'язкове страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАГО)

Страхування на випадок шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів регулюються Законом України від 14 серпня 1996 р. N 959.

Що покриває поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

У разі дорожньо-транспортної пригоди, за участю забезпеченого транспортного засобу, виплачується:

 • шкода, пов’язана з лікуванням потерпілого;
 • шкода, пов’язана з тимчасовою втратою працездатності потерпілим;

  відшкодовуються не отримані доходи за час втрати працездатності. Доходи потерпілого оцінюються в таких розмірах:

  • для працюючої особи - неотримана середня заробітна плата;
  • для самозайнятої особи - неотримані доходи;
  • для непрацюючої повнолітньої особи - допомога у розмірі мінімальної заробітної плати.
 • шкода, пов’язана із стійкою втратою працездатності потерпілим;
  • I група інвалідності - 36 мінімальних заробітних плат;
  • II група інвалідності - 18 мінімальних заробітних плат;
  • III група інвалідності - 12 мінімальних заробітних плат;
  • дитина-інвалід - 18 мінімальних заробітних плат.
 • моральна шкода, що полягає у фізичному болю та стражданнях, яких потерпілий - фізична особа зазнав у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
 • шкода, пов’язана із смертю потерпілого;
 • шкода, заподіяна майну, пов'язана з пошкодженням чи фізичним знищенням:
  • транспортного засобу;
  • доріг, дорожніх споруд, технічних засобів регулювання руху;
  • майна потерпілого.

Підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування є:

 • навмисні дії особи, відповідальність якої застрахована, спрямовані на настання страхового випадку;
 • вчинення особою, відповідальність якої застрахована, водієм транспортного засобу умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
 • неподання заяви про страхове відшкодування впродовж одного року з моменту скоєння дорожньо-транспортної пригоди.
 • положення статті 26 Закону України «Про страхування»;

Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України

 • Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну майну потерпілих, становить 50 тисяч гривень на одного потерпілого.
 • Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих, становить 100 тисяч гривень на одного потерпілого.
 • Учасники бойових дій та інваліди війни, інваліди I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду I групи, у його присутності, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.
 • Розмір страхового платежу за одним договором страхування зменшується на 50 відсотків, за умови, що страхувальником є громадянин України - учасник війни, інвалід II групи, особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесена до I або II категорії, пенсіонер, а забезпечений транспортний засіб має робочий об'єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних включно та належить цьому громадянину на праві власності.

Зазначена пільга надається за умови особистого керування таким транспортним засобом особою, яка належить до визначених у цьому пункті категорій громадян України, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу.

Нормативні витрати на ведення справи складають 20%.