Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів господарювання на об'єктах підвищеної небезпеки

Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів господарювання, на випадок заподіяння прямої шкоди третім особам, внаслідок пожежі та аварії на об'єкті підвищеної небезпеки. Порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру визначені Постановою КМУ від 16 листопада 2002 р. N 1788.

Що покриває поліс обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів господарювання на об'єктах підвищеної небезпеки:

Страхові виплати поділяються:

 • на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб, — 50 відсотків страхової суми, у тому числі на одну особу страхова сума встановлюється:
  • у разі смерті — 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ);
  • у разі встановлення I, II і III групи інвалідності — відповідно 450, 375, 250 НМДГ;
  • у разі тимчасової втрати працездатності, — 1 НМДГ, але не більше 250 НМДГ.
 • на відшкодування шкоди, заподіяної природним ресурсам, територіям та об'єктам природно—заповідного фонду, — 30 відсотків страхової суми;
 • на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, — 20 відсотків страхової суми.

Особливості обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів господарювання на об'єктах підвищеної небезпеки:

 • Страхова сума визначається за кожним конкретним об'єктом підвищеної небезпеки відповідно до категорії небезпеки:
  • 1 категорії небезпеки — 200000 НМДГ;
  • 2 категорії небезпеки — 70000 НМДГ;
  • 3 категорії небезпеки — 45000 НМДГ.
 • Розмір страхового тарифу визначається залежно від категорії небезпеки об'єкта підвищеної небезпеки і становить:
  • 1 категорії небезпеки — 1,5%;
  • 2 категорії небезпеки — 0,6%;
  • 3 категорії небезпеки — 0,4%.
 • Франшиза не більш 1% страхової суми, і не може поширюватися на страхову виплату за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю третіх осіб.

Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування є:

 • коли шкоду, заподіяну внаслідок стихійного лиха, неможливо було передбачити;
 • коли страховий випадок стався внаслідок воєнних дій, масових заворушень, порушень громадського порядку, терористичного акту.
 • положення статті 26 Закону України «Про страхування»;

Нормативні витрати на ведення справи складають 15%.